આત્મકથન /સંસ્મરણો : My Blog in Gujarati

Welcome! Gujarati mitro! This is my Blog in Gujarati. Let us help the Gujarati language to earn a distinct position on the NET.

Tuesday, June 13, 2006

જિંદગી વહેતી રહે છે.

.

જિંદગીને પળભર નીરખીએ.
કેટકેટલાં ચિત્રો ઉપસે છે!
કેવાં કેવાં રંગો ઉભરે છે!
જિંદગી ભાત ભાતનાં રંગોથી રંગાયેલી છે.
આશા અને નિરાશા! સફળતા અને વિફળતા!
હર્ષ અને શોક! સુખ અને દુ:ખ!
જે જેનું પ્રારબ્ધ! જેવું જેનું નસીબ!

જીવનની ઘટમાળ અવિરત ચાલ્યા જ કરે છે.
આપ તેને ચાહો કે ન ચાહો, જિંદગી વહેતી જ રહે છે.
હેમંત, ગ્રીષ્મ અને વર્ષા ..... ઋતુઓ બદલાતી રહે છે.
જીવન વહેતું જ રહે છે.
ઘટનાઓ બનતી રહે છે. પરિવર્તનો થતાં રહે છે.
ત્યારે તો આપ સમય-ચક્રને જાણી શકો છો.

ઘટનાઓ વિચારોનાં વમળો પેદા કરે છે.
વિચારો કેવાં ઝકઝોરી દે છે!
ક્યારેક આપને અતીતમાં લઈ જાય છે, ક્યારેક ભવિષ્યમાં!

વિચારો આપને સતર્ક કરે છે-
સમય પરત્વે, ઘટનાઓ પરત્વે, સંબંધો પરત્વે!
આપ વર્તમાન-ભૂત-ભવિષ્ય વિષે વિચારવા લાગો છો.
ઘટનાઓનાં લેખાં-જોખાં કરવા લાગો છો!
સંબંધોનાં સમીકરણ માંડવા લાગો છો!
અને જિંદગી વહેતી રહે છે.

કંઈક અનુભવ અને અવલોકન!
કંઈક વિચાર અને કલ્પનાશીલતા!
તેનાથી જ તો માનવજીવનમાં રંગો પૂરાતાં રહે છે!અહીં આપણે જીવનના આ રંગોને માણતાં રહીશું!


.

3 Comments:

 • At June 29, 2006, Blogger Urmi Saagar said…

  Nav-Sudharakji, Namaste!

  Today I visited your blogs first time... they really nice!

  ખૂબ જ સુંદર લખ્યું છે. જિંદગી ખરેખર વહેતી જ રહે છે... એક નદીની માફક! ફર્ક એટલો જ છે કે નદીની જેમ એના પર બંધ નથી બાંધી શકાતો!

  ઉર્મિ સાગર
  https://urmi.wordpress.com

   
 • At June 29, 2006, Blogger Urmi Saagar said…

  I think I have mis-spelled your name in my last comment... I am very sorry for that.

  Urmi Saagar
  http://urmi.wordpress.com

   
 • At July 11, 2006, Anonymous Anonymous said…

  hello sir,
  This post was really nice.i am really very bad in reading gujarati.but whatever i read was very very nice.you have some positive energy that it lead to forget bad times.
  thank you
  sir.

   

Post a Comment

<< Home