આત્મકથન /સંસ્મરણો : My Blog in Gujarati

Welcome! Gujarati mitro! This is my Blog in Gujarati. Let us help the Gujarati language to earn a distinct position on the NET.

Wednesday, June 14, 2006

મા પ્રકૃતિની ગોદે

.

તે સમયે આઝાદ હિંદુસ્તાન માંડ દસ-અગિયાર વર્ષનું.

મારા બાળપણને પ્રથમ કૂંપળો ફૂટતી હતી. છતાં માનસપટ પર સઘળાં દ્રશ્યો ગહન રીતે અંકાયાં છે.

દેશને મળી હતી મુક્તિની અણમોલ સિદ્ધિ.
નવી ખુશહાલી! સમગ્ર દેશમાં નવું જોમ.

દેશવાસીઓની આંખોમાં નવાં નવાં સ્વપ્નાં.
મારા પિતાજીએ પણ સ્વપ્નના સહારે એક નિર્ણય લીધો.

શહેર બહાર, એક વિકસતાં પરાંમાં ‘ઘરનું ઘર’ લેવાનો. સુંદર વિકસતો પરા વિસ્તાર. તેમાં આકાર પામેલી એક નવી જ સોસાયટી અને સોસાયટીમાં એક બંગલો. (કાનમાં કહી દઉં કે ‘સોસાયટી’, ‘કોલોની’ અને ‘બંગલો’ શબ્દ ત્યારે ખૂબ રોબ જમાવતા!) જૂના પાડોશીઓ જોવા આવતા; ખુશ થતા.

બંગલાને પોતાનું કંપાઉંડ અને તેને ફરતે કંપાઉંડ-વોલ.
મારું બાળસહજ મન તો આ સ્વતંત્રતા પર ફીદા થઈ ગયેલું.

બારીમાંથી બહાર નજર નાખો; ખુલ્લું વિશાળ મેદાન. થોડાં ઝાડ-ઝાંખરાં; કેટલીક નાની ટેકરીઓ.

પવન તો એવો વાય! ઝાડપાન હલે અને વિવિધ આકૃતિઓ સર્જાતી રહે. ધૂળની ડમરીઓ ચડે, પણ ટેકરીઓ અડીખમ ઉભી રહે.
આ બધું જોયા કરવાની એવી મઝા આવે! ક્યારેક તોફાની ચક્રવાત આવે; આકાશે પહોંચે ચક્રવાતના સ્તંભ!

રાત્રે કંપાઉંડમાં બેસો તાજા કૂણા ઘાસ પર! ઠંડો મીઠો પવન ગુલાબ, મોગરા, જૂઈની ખૂશ્બુ લાવે! ઉપર વિશાળ ગગન; દોડતાં વાદળો, ટમટમતા તારલા! એવી ખૂશી થાય!

ઘરમાંથી બહાર નજર કરો તો પ્રકૃતિ, બહાર નીકળો તો પણ પ્રકૃતિ!
ઘર કે બહાર, જ્યાં હોઈએ, ત્યાં અમને પ્રકૃતિનાં દર્શન થતાં.

મા પ્રકૃતિની ગોદમાં અમારું બાળપણ ખીલ્યું!

.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home