આત્મકથન /સંસ્મરણો : My Blog in Gujarati

Welcome! Gujarati mitro! This is my Blog in Gujarati. Let us help the Gujarati language to earn a distinct position on the NET.

Monday, May 15, 2006

Writing in GujaratiDear Well-wishers of Gujarat and lovers of Gujarati literature!


This blog is in Gujarati language. You would love to read literary work in Gujarati script.

Please CLICK on the image below and magnify it so that you can read the Gujarati script clearly.


5 Comments:

 • At May 15, 2006, Blogger Siddharth said…

  very good blog...

  પ્રયત્ન ઘણો જ સરસ છે. પરંતુ તમે ગુજરાતી યુનિકોડ વાપરો તો ઘણુ જ સારૂ પડશે. પ્રારંભમાં થોડીક અગવડ પડશે પણ ત્યાર બાદ એકદમ સરળ છે. ધવલના બ્લોગ પર ઘણી જ સુંદર રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગુજરાતી યુનિકોડ વાપરવાનું સમજાવેલ છે. www.dhavalshah.com

  અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ,


  સિદ્ધાર્થ શાહ
  http://drsiddharth.blogspot.com

   
 • At May 15, 2006, Blogger Suresh said…

  'જે જેનું પ્રારબ્ધ,જેવું જેનું તકદીર.'
  સુંદર વિચારો પ્રગટ કરતા નિબંધમાં ઊપરની પંક્તિઓ ન ગમી. આપણા ધર્મે આપણને ગળથૂથી માંથી પીવડાવેલા આ ઝેરને આપણે જેટલી ત્વરાથી ત્યજીશું ત્યારે જ આપણી ભારતીયતાનું આ કલંક દૂર થશે. પ્રારબ્ધવાદને તિલાંજલી આપી આપણે શ્રમ અને પુરૂષાર્થને મહત્વ આપવાની જરૂર છે.

   
 • At May 17, 2006, Anonymous Neha said…

  "Jindagi Vaheti Rahe...." Touches that line to heart...Thats true in any case life is going on and on. I like that life as a rangoli and different experiance will act as a color is also good line. words are used in beautiful way.

   
 • At May 23, 2006, Blogger સુવાસ ટીમ વર્ક said…

  best
  i have also a gujarati blog
  www.suvaas.blogspot.com

   
 • At May 23, 2006, Anonymous suvaas said…

  best
  i have also a gujarati blog
  www.suvaas.blogspot.com

   

Post a Comment

<< Home